VĚDOMÉ POLE - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VĚDOMÉ POLE

SYSTEMICKÉ KONSTELACE
KOMUNIKACE S VĚDOMÝM ENERGETICKO INFORMAČNÍM POLEM

Jde o přirozený kontakt s hlubokou moudrostí uloženou
v energetickém poli každého člověka.

Vycházím z prostoru prázdna, odevdávám se přítomnému okamžiku a
vnímám energeticko informační pole jedince nebo skupiny lidí.
Využívám jemnohmotné vnímání.
Hluboká vnitřní moudrost uložená v poli každého člověka se aktivuje a
napomáhá na cestě k ozdravění, naplnění, přijetí celistovsti sebe sama,
vztahů, událostí.
"Načítám" pole a nechávám se vést.

Jasnovidnost, jasnoslyšení a jasnovnímání je vlastní každému člověku.
V dnešní rychlé a hlučné době na nás stále působí mnoho vnějších
podnětů, které nás rozptylují a odvádějí pozornost od nás samých
a prožívání sebe sama.
Každý, kdo chce a je ochotný se na chvíli ztišit v přítomném okamžiku,
může rozvinout toto vnímání a použít k proměně svého života.
Účast na konstelacích tříbí a zjemňuje jemnohmotné vnímání
vnitřního vedení a moudrosti.

Spektrum oblastí, kterých se tato práce dotýká a proměňuje je,
je ve své podstatě neomezená.

Je to hluboce uspokojivá práce, kdy jsem propojena s celkem a můžu
vnímat krásu lidí, se kterými pracuji.
Jsem vděčná za ten dar poznání neomezené tvořivosti člověka.


"Svého tátu jsem nikdy neviděla a už nežije. To jak mi chybí, jsem si
nejvíc uvědomila po narození syna. Vím, jak mi to, že odešel
ještě než jsem se narodila, ovlivňuje vztah s manželem i synem.
To, co jsem u Halky prožila, předčila všechna má očekávání.
Pracovali jsme s rodem mého táty a já jsem pak seděla na zemi a vnímala
jak do mě proudí síla od mého táty, vlévala se do mě jeho podpora a
jeho láska byla všude kolem mě. Ještě nikdy jsem něco takového nezažila.
Cítila jsem se neskutečně milovaná a naprosto příjímaná. Chtěla jsem,
aby to nikdy neskončilo.
Navíc se mi zcela odblokovala záda.
Nevěděla jsem, že po takové konstelační práci  je napojení na tátu  tak snadné.
Stačí se jen uvolnit a odevzdat se.
Halko DÍKY!!!"                                                                           JanaNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky